09151401409                             دانلود اپلیکیشن اندروید 
ساحل درک ساحل گواتر روستای تاریخی طیس هتل ونوسپکیج های از  فرودگاه تا فرودگاه
3 شب و 4 روز
اقامت در هتل ساحلی ونوس 3 ستاره
ترانسفر فرودگاه
سه گشت خارج شهری :
ساحل درک
ساحل گواتر
روستای تاریخی طیس

پذیرایی و میان وعده محلی
عکاسی و ثبت خاطرات

هزینه قابل پرداخت برای هر نفر : 645000  تومان


پس از ارسال درخواست،به منظور هماهنگی های لازم،با شما تماس گرفته خواهد شد.

نام و نام خانوادگی : 

شماره تماس :         

ایمیل :                    

تاریخ حرکت :           

محل سکونت : 

تعداد نفرات :