09151401409                             دانلود اپلیکیشن اندروید 
کالاهای گروهتفریحات آبی

قایق تفریحی

- vip نفری ٢٥٠٠٠
- عادی نفری ١٥٠٠٠

شاتل و بنانا

شاتل و بنانا
هر نفر ٤٥٠٠٠ تومان

غواصی


غواصی
- آموزش دیده ١١٠،٠٠٠
- آماتور ١٣٥،٠٠٠
- مدت زمان اموزش و دایو ٣ ساعت
- مدت زمان دایو ٢٠ دقیقه
- عمق ٤ متر

اسکی روی آب

اسکی روی آب
- هر ١٥ دقیقه ٥٠،٠٠٠ تومان